Gudstjeneste 14. juni kl 12.00

14. juni kan du følge gudstjenesten via facebook her: https://www.facebook.com/Misjonskirken-pA5-Majorstua-1800701813475713

Translation to English via Zoom:

For translation to English, listen on Zoom here in addition to watching the main stream: https://us02web.zoom.us/j/558857454

Arrangementer i Misjonskirken – avlysninger

Som kjent gjennom media, så har staten og Oslo Kommune innført en rekke tiltak for å begrense spredning av Corona-viruset. Et av disse er et generelt forbud mot arrangementer som samler over 50 personer.

Dette medfører at vi i Misjonskirken avlyser Gudstjenester søndag formiddag inntil videre.

Andre arrangementer vil bli vurdert fortløpende og kommunisert til de aktuelle gruppene.

Vi ønsker å kunne tilby fellesskapsgrupper i hjemmene i forsvarlige rammer,
men må ha litt tid på å vurdere hvordan organiseringen av dette evnt. kan gjøres.

Har du spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med Christoffer på husfellesskap@misjonskirken.no .

Med ønske om Guds Fred til alle

Hilsen Menighetsråd og Pastorer