Kalender

Dette skjer i Misjonskirken på Majorstua, høsten 2019:

August
18.08 Gudstjeneste kl.12
20.08 Bønn og lovsang på pust (møte for smågruppeledere etterpå)

30.08.-01.09 Menighetsweekend på Sole gjestegård

September
03.09 M4 Ready samling på pust
05.09 Unge voksne samling kl.19:30 hos Fagervik
08.09 Gudstjeneste kl.12
10.09 Bakgårdsfest på pust kl.18
15.09 Gudstjeneste kl.12 – Visjonsgudstjeneste med medbrakt lunsj
17.09 Bønn og lovsang på pust kl.19 (møte for lovsangsteam etterpå)
22.09 Gudstjeneste kl.12
24.09 Ekstraordinært menighetsmøte kl.19
29.09 Gudstjeneste kl.12

Oktober
06.10 Gudstjeneste kl.12
13.10 Gudstjeneste kl.12
15.10 Bønn og lovsang på pust kl.19
20.10 Gudstjeneste kl.12
25.-27.10 Tweensleir
27.10 Gudstjeneste kl.12
29.10 Unge Voksne samling hos Fagervik

November
01-03.11 Get focused med ungdommene
03.11 Gudstjeneste kl.12
10.11 Gudstjeneste kl.12
12.11 Bønn og lovsang på pust kl.19 (møte for smågruppeledere etterpå)
17.11 Gudstjeneste kl.12
24.11 Gudstjeneste kl.12 – Visjonsgudstjeneste med medbrakt lunsj
26.11 M4 Ready (kun for påmeldte)
30.11 Julemarked på pust kl.11-15 (se Facebook for mer info)

Desember
01.12 Gudstjeneste kl.12
08.12 Familiegudstjeneste kl.12
10.12 Bønn og lovsang på pust kl.19
15.12 Gudstjeneste kl.12