Dette skjer i Misjonskirken på Majorstua, våren 2021: (mer info kommer etter hvert)

Januar
03.01. Digitalt treff kl. 12:00.
10.01. Digitalt treff kl. 12:00.
12.01. Bønn- og lovsang på Zoom kl. 20.00
17.01. Digitalt treff kl. 11:30
24.01. Digitalt treff kl. 11:30
26.01. Bønn- og lovsang på Zoom kl. 20.00
31.01. Digitalt treff kl. 11:30

Februar
07.02. Digitalt treff kl. 11:30.
09.02. Bønn- og lovsang på Zoom kl. 20.00
14.02. Digitalt treff kl. 11:30.
21.02. Digitalt treff kl. 11:30
23.02. Bønn- og lovsang på Zoom kl. 20.00
28.02. Digitalt treff kl. 11:30

Mars
07.03. Digitalt treff kl. 11:30 med lovsang fra kl. 11:00
09.03. Bønn- og lovsang på Zoom kl. 20.00
14.03. Digitalt treff kl. 11:30 med lovsang fra kl. 11:00
21.03. Digitalt treff kl. 11:30 med lovsang fra kl. 11:00
23.03. Årsmøte på Zoom kl. 19.00
28.03. Digitalt treff kl. 11:30 med lovsang fra kl. 11:00

April
01.04. Skjærtorsdagsfellesskap på Zoom kl. 20.00
04.04. Digitalt treff kl. 11:30 med lovsang fra kl. 11:00
06.04. Bønn- og lovsang på Zoom kl. 20.00
11.04. Digitalt treff kl. 11:30 med lovsang fra kl. 11:00
18.04. Digitalt treff kl. 11:30 med lovsang fra kl. 11:00
20.04. Bønn- og lovsang på Zoom kl. 20.00
25.04. Digitalt treff kl. 11:30 med lovsang fra kl. 11:00

Mai
02.05. Digitalt treff kl. 11:30 med lovsang fra kl. 11:00
04.05. Bønn- og lovsang på Zoom kl. 20.00
09.05. Digitalt treff kl. 11:30 med lovsang fra kl. 11:00
16.05. Digitalt treff kl. 11:30 med lovsang fra kl. 11:00
18.05. Bønn- og lovsang på Zoom kl. 20.00
23.05. Digitalt treff kl. 11:30 med lovsang fra kl. 11:00
30.05. Digitalt treff kl. 11:30 med lovsang fra kl. 11:00

Juni
01.06. Bønn- og lovsang på Zoom kl. 20.00
06.06. Digitalt treff kl. 11:30 med lovsang fra kl. 11:00
13.06. Digitalt treff kl. 11:30 med lovsang fra kl. 11:00
15.06. Bønn- og lovsang på Zoom kl. 20.00
20.06. SOMMERAVSLUTNING – mer info kommer
27.06. Digitalt treff kl. 11:30 med lovsang fra kl. 11:00