It’s Friday 

Its Friday er kirkas fellesskap for ungdommer fra 13 år og oppover. 
Kontakt Kelvin De Oliveira på epost itsfriday@misjonskirken.no om du ønsker oppdatert info før den aktuelle fredagen!