Barnekirka

Program for barnekirka, høsten 2019

Barnekirka (søndagsskole) er et opplegg for barna som går parallelt med talen på Gudstjenestene i kirka. Det er barnekirke hver søndag, men søndagene med “Barnekirke Lite” er det ikke eget undervisningsopplegg for barna.

September
01.sep Menighetsweekend
08.sep Den bortkommende sønn
15.sep Lite
22.sep Den bortkommende sauen
29.sep Lite

Oktober
06.okt Kvinnen ved brønnen – Joh.4
13.okt Lite
27.okt Samuels kall. 1.Samuel kap.3

November
03.nov Lite
10.nov Davids kall. 1.Samuel 16:7
17.nov Lite
24.nov  De tolv disiplene

Desember
01.des Lite
08.des Familiegudstjeneste for alle
15.des Liteten 2019:

Salme 78: 5-7

Han gav sine bud i Jakob og satte en lov i Israel.
Den befalte han våre fedre å gjøre kjent for sine barn.
Han ville at etterslekten, de barn som siden ble født,
skulle lære loven å kjenne.
Så skulle de stå fram og kunngjøre den for sine barn,
for at de kunne sette sin lit til Gud
og ikke glemme Guds gjerninger,
men nøye holde hans bud.