Barnekirka

Matteus 18:1-4

Hvem er den største?
I den samme kom disiplene til Jesus og spurte:
“Hvem er den største i himmelriket?”

Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa:

Sannelig, jeg sier dere:
Uten at dere vender om og blir som barn,
kommer dere ikke inn i himmelriket.
Den som gjør seg selv liten som dette barnet,
han er den største i himmelriket.

Salme 8:3

Av småbarns og spedbarns munn
har du reist deg et vern
mot dine fiender
for å stanse hver motstander
som vil ta hevn.

Salme 78: 5-7

Han gav sine bud i Jakob og satte en lov i Israel.
Den befalte han våre fedre å gjøre kjent for sine barn.
Han ville at etterslekten, de barn som siden ble født,
skulle lære loven å kjenne.
Så skulle de stå fram og kunngjøre den for sine barn,
for at de kunne sette sin lit til Gud
og ikke glemme Guds gjerninger,
men nøye holde hans bud.