Program for barnekirka, høsten 2021

Mer info kommer…

Salme 78: 5-7

Han gav sine bud i Jakob og satte en lov i Israel.
Den befalte han våre fedre å gjøre kjent for sine barn.
Han ville at etterslekten, de barn som siden ble født,
skulle lære loven å kjenne.
Så skulle de stå fram og kunngjøre den for sine barn,
for at de kunne sette sin lit til Gud
og ikke glemme Guds gjerninger,
men nøye holde hans bud.