Formiddagstreff

En torsdag i måneden arrangerer vi formiddagstreff i Misjonskirken. Dette er et åpent arrangement for alle pensjonister. Samlingene starter kl 12 og består i sang, sosialt samvær med bevertning og andakt. Vær velkommen!

Velkommen til høstens formiddagstreff

I høst vil vi ha treffene våre i Majorstuen seniorsenter, med unntak av 14. desember. Det ligger i samme kvartal som Misjonskirken, og adressen er Slemdalsveien 3.

Lokalene er lyse og vennlige, uten trapper. Det er en åpen kafe for pensjonister, så her vil flere få mulighet til å høre evangeliet.

Majorstuen seniorsenter drives av sanitetsforeningene Oslo, Blindern og Vinderen og av menighetene Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker. De får tilskudd fra Oslo Kommune, bydel Frogner.

Selve møtet vil vare fra kl 12.00 – 12.45. Etterpå spiser vi sammen. Håper vi ser deg der!

17. August
Asbjørn Nordgård

21. September
Asbjørn Kvalbein

19. Oktober
Ketil Fagervik

16. November
Charles Hansen

14. Desember
Kurt Hjemdal
NB! I Misjonskirkens lokaler i Slemdalsveien 1
Evangelisk Orientmisjon deltar

Utskriftsvennlig program